Amerikaanse crypto-gebruikers in de war en bezorgd door vraag op IRS-belastingformulier

Amerikaanse crypto-gebruikers hebben hun verwarring en frustratie geuit op Twitter over de bewoording van een vraag. Het gaat om een vraag over virtuele valuta op het belastingaangifteformulier van dit jaar. De IRS publiceerde op 11 december een nieuw formulier 1040-aangifte voor het belastingjaar 2020 dat door alle Amerikaanse belastingbetalers moet worden ingediend.

Het formulier bevat de volgende vraag. Hebt u in 2020 op enig moment financiële belangen in virtuele valuta ontvangen, verkocht, verzonden, geruild of op een andere manier verworven? Deze vraag over virtuele valuta is een soortgelijke vraag die voor het eerst op het formulier van 2019 verscheen. Echter, dit jaar is het veel prominenter bovenaan het formulier geplaatst. Iedereen die eerlijk aangifte doet op straffe van meineed, moet de vraag beantwoorden.

Ryan Losi, accountant en de vicepresident van belastingkantoor PIASCIK, vergeleek de vraag met een valstrik. Losi vertelde aan Yahoo dat de IRS gewoon de gegevens verzamelt, de formulieren verandert om uitdrukkelijk te zeggen dat je het wel of niet hebt gedaan. Hij vervolgde door aan te geven dat IRS dan de val vastzet, zodat de komende jaren de hamer kan vallen.

Sommige crypto-gebruikers stonden perplex van het gebrek aan uitdrukkelijke richtlijnen over de definitie van virtuele valuta. Investment Manager van Cane Island Global Macro, Timothy Peterson, vroeg zich af als de crypto-gebruiker nee aan vinkt, of die meineed pleegt, omdat het niet gedefinieerd is. Zo vroegen anderen zich ook af of hun crypto gerelateerde activiteiten nauwkeurig werden beschreven in de lijst met activiteiten die in de vraag werden gesteld.

 De vraag werd door een crypto-belastingspecialist vergeleken met een ‘meineedval’. Hoofd belastingstrategie bij CoinTracker.io, Shehan Chandrasekera, vertelde aan Cointelegraph dat het kan voorkomen dat een crypto-gebruiker niet weet hoe hij of zij een eerlijk antwoord op een vraag moet geven. Omdat de instructie beperkt is die tot nu toe over de kwestie is gegeven.

Zij haalde als voorbeeld aan een afhankelijke persoon die cryptocurrency bezit. Een ander voorbeeld die zij aanhaalde was als iemand een investering heeft in een pass through-entiteit die zich bezighoudt met cryptocurrency. Chandrasekera gaf dat niet bekend is of deze twee situaties onder de categorie financieel belang vallen of niet.

Hoewel de IRS nog geen definitieve instructies heeft gegeven voor Form 1040 van dit jaar, merkt Chandrasekera op dat er enige begeleiding beschikbaar is. En externe instructies over hoe een passend antwoord te geven. Over vragen die niet uitgelegd zijn, kan er alleen afgewacht worden of de IRS aanvullende richtlijnen plaatst.

Een belastingkantoor in Californië gaf in november een openbare mededeling aan investeerders. Hierin werd gewaarschuwd voor verhoogde handhavingsactiviteiten tegen Coinbase-gebruikers die niet naar behoren voldoen aan de belasting- en rapportagevereisten. De IRS stuurde in 2019 meer dan 10.000 brieven naar cryptohouders. Velen van hen waren vastbesloten achterstallige belastingen te betalen op basis van het onjuist indienen van gerelateerde documenten.

Doe mee met de Bullrun 🚀10 euro gratis tijdelijke actie bij Bitvavo

🚀 Bullrun alert

Ontvang gratis 10,- CASH in jouw account door nu te registreren.