Search
Close this search box.

Welke crypto niet kopen

Handelen in cryptocurrency trekt mensen aan met verhalen over snelle winsten en beloftes van technologische revoluties. Echter, deze markt brengt risico’s met zich mee. Dit artikel benadrukt de gevaren van cryptovaluta kopen die snel in waarde stijgen maar weinig substantiële langetermijnwaarde bieden, en geeft belangrijke tips voor een voorzichtige investeringsbenadering. Hier ontdek je hoe je risicovolle investeringen kunt identificeren en vermijden, en je kunt focussen op cryptovaluta met bewezen potentieel. We gaan in op factoren die je kunnen helpen om te bepalen welke crypto niet te kopen!

De basisbeginselen van cryptocurrency

Cryptocurrency is een vorm van digitaal geld die gebruikmaakt van cryptografie voor beveiliging. Het opvallende kenmerk van cryptocurrency’s is dat ze meestal geen centrale uitgifte of regulering hebben, in tegenstelling tot traditionele valuta’s die door overheden worden uitgegeven. Met crypto kun je onder andere staken en daytraden.

Bitcoin, gecreëerd in 2009 door iemand met het pseudoniem Satoshi Nakamoto, was de eerste cryptocurrency en blijft de meest bekende en waardevolle. Cryptocurrency’s opereren op een technologie genaamd blockchain, een gedecentraliseerd systeem dat fungeert als een gedistribueerd grootboek. Of bitcoin nog steeds gaat stijgen, kun je hier lezen.

Hoe werkt de cryptocurrency markt?

De markt voor cryptocurrency werkt door middel van een netwerk van computers die alle transacties bijhouden op een blockchain grootboek. Telkens wanneer er een transactie plaatsvindt, wordt deze vastgelegd in een ‘blok’ en toegevoegd aan de ‘ketting’ van eerdere transacties. 


Miners spelen een essentiële rol in dit proces; zij gebruiken krachtige computers om ingewikkelde wiskundige vraagstukken op te lossen, waardoor ze nieuwe blokken aan de ketting kunnen toevoegen en als beloning cryptocurrency verdienen. Op deze manier wordt de integriteit en beveiliging van het gedecentraliseerde systeem gewaarborgd.

Voorbeelden van populaire cryptocurrency's

Hier zijn enkele bekende cryptocurrency’s die naast Bitcoin bestaan:

 

  1. Ethereum: Vooral bekend vanwege de slimme contracten die automatische overeenkomsten mogelijk maken.
  2. Litecoin: Vergelijkbaar met Bitcoin, maar met verschillen in transactiesnelheid en het gebruikte hashing-algoritme.
  3. Ripple: Heeft unieke eigenschappen.
  4. Cardano: Onderscheidt zich in de wereld van crypto met specifieke doelen.
  5. Zcash: Opvallend vanwege zijn unieke kenmerken binnen de bredere cryptomarkt.

Het risico van hype-gedreven investeringen

Hype-gedreven investeringen in de cryptomarkt verwijzen naar financiële keuzes die sterk worden beïnvloed door publieke opwinding en media-aandacht, eerder dan door de onderliggende economische waarde van het actief. Deze investeringen worden vaak gekenmerkt door een snelle stijging van prijzen als gevolg van speculatieve vraag, zonder dat er een evenredige toename in fundamentele waarde plaatsvindt.

Historische voorbeelden van prijsstijgingen die door hype werden gedreven

Een van de meest opvallende voorbeelden van een door hype gedreven markt is de ICO (Initial Coin Offering) rage in 2017, waarbij tal van projecten aanzienlijke bedragen wisten te verzamelen louter op basis van een whitepaper en enkele marketingcampagnes. Veel van deze projecten mislukten uiteindelijk of slaagden er niet in hun plannen uit te voeren, wat resulteerde in aanzienlijke verliezen voor investeerders.

De impact van social media en nieuws op crypto prijzen

Social media en nieuwswebsites spelen een essentiële rol bij het verspreiden van opwinding over cryptocurrency’s. Onderzoek wijst uit dat veel jonge investeerders, vooral die jonger dan 40 jaar, geneigd zijn om te investeren in risicovolle producten zoals cryptocurrency’s. Ze worden gedreven door competitie en de invloed van social media en nieuwsbronnen. Bijna 60% van deze investeerders gaf toe dat ze werden aangemoedigd om te investeren door voortdurende berichtgeving en discussies over specifieke beleggingen.

Kenmerken van risicovolle cryptocurrency's

Hier zijn een paar eigenschappen van riskante cryptocurrency’s waarbij het wellicht beter is om deze crypto niet te kopen!

 

❌ Grote schommelingen in waarde: Ze ondergaan doorgaans snelle en aanzienlijke prijsveranderingen.

❌ Beperkte verhandelbaarheid: Soms kan het lastig zijn om deze cryptocurrency’s te verkopen zonder een merkbare invloed op de prijs.

❌ Gebrek aan consistente regulering: Dit vergroot het risico op manipulatie van de markt.

Analyse van cryptocurrency's die recent een enorme waardestijging hebben ondergaan zonder onderliggende waardeverhoging

Cryptocurrency’s die plotseling in waarde stijgen zonder duidelijke verbeteringen in hun technologie of marktpositie zijn vaak onderwerp van speculatie en kunnen riskante investeringen vormen. Zulke prijsstijgingen zijn doorgaans van voorbijgaande aard en kunnen snel omslaan zodra de hype afneemt. 

 

Dit fenomeen werd duidelijk tijdens de ICO-hausse in 2017 en de recente opkomst van meme coins en NFT’s, die enorme prijsstijgingen meemaakten die vaak niet werden gesteund door fundamentele waarde.

Waarschuwingssignalen voor beleggers

Hier zijn enkele belangrijke waarschuwingssignalen voor beleggers die overwegen te investeren in cryptocurrency’s en niet zeker weten of ze de crypto moeten kopen of niet.

 

👉 Gebrek aan duidelijkheid: Het ontbreken van heldere informatie over hoe het crypto-project werkt en wat de financiële achtergrond ervan is, kan een belangrijk signaal zijn om op te letten.

👉 Onbewezen of onrealistische claims: Wees voorzichtig met projecten die claims maken over hun technologische capaciteiten die niet zijn bewezen of buitensporig hoog lijken, zonder overtuigend bewijs
.

👉 Gebrek aan informatie over ontwikkelaars: Als er weinig tot geen informatie beschikbaar is over de mensen of het bedrijf achter de cryptocurrency, zou dat kunnen duiden op potentiële risico’s.

👉 Snelle prijsstijgingen door hype: Een plotse prijsstijging die voornamelijk wordt aangedreven door hype op sociale media of goedkeuringen van beroemdheden, zonder echte technologische vooruitgang of adoptie, kan riskant zijn.

Lange termijn investeringen vs. korte termijn investeringen

Aspect

Lange termijn investeringen

Korte termijn investeringen

Doel

Focus op duurzame groei en benutten van de onderliggende waarde en innovatie van blockchain technologie.

Gericht op het behalen van snelle winsten door te speculeren op prijsfluctuaties.

Voordelen

Potentieel hogere rendementen door betrokkenheid bij projecten die fundamentele waarde en disruptieve technologie bieden.

Mogelijkheid om te profiteren van volatiliteit en kortstondige prijsverschillen.

Risico’s

Minder gevoelig voor dagelijkse marktvolatiliteit, maar blootstelling aan langdurige markttrends en technologische veranderingen.

Hoog risico door marktvolatiliteit en de noodzaak van precieze timing en snelle besluitvorming.

Tijdsinvestering

Minder actief beheer vereist; focus op lange termijn trends en fundamentele analyse.

Intensief beheer nodig; constante marktanalyse en reactie op korte termijn ontwikkelingen zijn essentieel.

Stressniveau

Over het algemeen lager omdat de belegger minder bezig is met dagelijkse prijsschommelingen.

Vaak hoger vanwege de noodzaak om snel te reageren op prijsveranderingen en marktnieuws.

Strategische benadering

Gebaseerd op gedegen onderzoek naar projecten die transformatieve technologieën bevorderen en langetermijnpotentieel hebben.

Gericht op technische analyse en het benutten van kortstondige marktbewegingen en trends.

Case studies van cryptocurrency's die faalden na een initiële stijging

Veel digitale valuta’s hebben in het verleden aanzienlijke stijgingen in waarde laten zien, gevolgd door scherpe dalingen. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse alternatieve munten en tokens die tijdens de hype van 2017 werden geïntroduceerd en hun waarde drastisch zagen afnemen toen de interesse afnam. Deze gevallen benadrukken het belang van het beoordelen van de levensvatbaarheid op lange termijn van een activum, in plaats van alleen te reageren op korte termijn prijsfluctuaties.

Expertinzichten over duurzame investeringsstrategieën

Deskundigen suggereren vaak een gevarieerde aanpak voor crypto-investeringen, waarbij zowel lange- als korte termijn strategieën worden gecombineerd. Het is essentieel om grondig onderzoek te doen naar de fundamentele waarde van een cryptocurrency en inzicht te hebben in de technologische en markttrends

 

Methoden zoals Dollar-Cost Averaging en staking worden vaak aangeraden voor investeerders op de lange termijn, omdat ze helpen het risico te spreiden en potentiële opbrengsten in de loop der tijd te verhogen.

Veilig investeren in crypto

Investeren in cryptocurrency’s op een veilige manier vereist zorgvuldige maatregelen:

✅ Activeer tweestapsverificatie (2FA): Schakel 2FA in voor zowel je wallet als exchange-accounts om extra beveiliging toe te voegen.

 

✅ Verplaats cryptocurrency’s naar een persoonlijke wallet: Bewaar je crypto in een persoonlijke wallet, weg van de exchange.

 

✅ Gebruik een hardware wallet: Voor maximale veiligheid, overweeg een hardware wallet die je privésleutels offline bewaart.

 

✅ Sterke, unieke wachtwoorden: Zorg voor sterke en unieke wachtwoorden voor al je crypto-gerelateerde accounts.

 

✅ Wees alert op phishing: Blijf oplettend voor phishingpogingen en nepwebsites; controleer altijd de betrouwbaarheid van websites.

Belang van diversificatie en onderzoek

Diversificatie speelt een belangrijke rol in elke beleggingsstrategie, ook bij het investeren in cryptovaluta. Het verdelen van investeringen over verschillende crypto-activa helpt om risico’s te spreiden en potentiële verliezen te beperken

 

Het is ook belangrijk om gedegen onderzoek te doen voordat je investeert. Een goed begrip hebben van de basisprincipes van elke munt, de positie op de markt en het team erachter helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Tips voor het analyseren van potentiële lange termijn waarde van een cryptocurrency

Voor een diepgaande evaluatie van de potentiële langetermijnwaarde van een cryptocurrency, overweeg de volgende richtlijnen:

 

  • Analyseer de onderliggende technologie: Bestudeer de technologische fundamenten van de cryptocurrency en hoe deze bijdragen aan praktische toepassingen.
  • Evalueer de mate van acceptatie: Bekijk het huidige gebruik en de acceptatie binnen de sector om het groeipotentieel te beoordelen.
  • Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen: Volg nauwlettend de laatste ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie en hoe de cryptocurrency hierop inspeelt.
  • Houd markt- en regelgevingstrends in het oog: Let op trends in markten en regelgevende veranderingen die invloed kunnen hebben op de langetermijnwaarde.

Conclusie: welke crypto niet kopen

Na het bespreken van diverse aspecten van het investeren in cryptocurrency’s, wordt het duidelijk dat voorzichtigheid en grondig onderzoek essentieel zijn voor degenen die hun kapitaal willen beschermen. Hoewel de verhalen over snelle winsten aantrekkelijk kunnen zijn, is het belangrijk om te onthouden dat niet alle cryptocurrency’s gelijke kansen bieden. Velen stijgen snel in waarde zonder een solide basis of praktische toepassing, wat vaak leidt tot even snelle dalingen

 

Investeerders worden aangemoedigd om voorbij de hype te kijken en zich te concentreren op cryptocurrency’s met bewezen, duurzame langetermijnwaarde. Kies voor investeringen in digitale valuta’s die een helder gebruiksscenario hebben, sterke onderliggende technologie en een robuuste ontwikkelingsgemeenschap bezitten. 


Door deze principes toe te passen, kun je een verstandiger en veiliger investeringspad bewandelen in de dynamische wereld van cryptocurrency.

🚀 Bullrun alert

Ontvang gratis 10,- CASH in jouw account door nu te registreren.