CFTC-baas zegt dat DeFi een ‘slecht idee’ is en waarschijnlijk illegaal, na het gegoogled te hebben

De commissaris van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Dan M. Berkovitz, is van mening dat DeFi-derivatenplatforms mogelijk in strijd zijn met de Commodity Exchange Act (CEA). Dinsdag werd een keynote-toespraak gehouden genaamd “Klimaatverandering en gedecentraliseerde financiën: nieuwe uitdagingen voor de CFTC”, waarbij Berkovitz spreker was.

Hij is van mening dat ongelicentieerde DeFi-markten voor afgeleide instrumenten een slecht idee zijn, en dat deze ook niet legaal zijn onder de CEA, merkte Berkovitz op. Verder merkte hij op dat de “CEA vereist dat futures-contracten worden verhandeld op een aangewezen contractmarkt (DCM) met een vergunning en gereguleerd door de CFTC. Echter, er zijn geen gedecentraliseerde financiële platforms geregistreerd als DCM’s of SEF’s, beweerde Berkovitz.

De commissaris benadrukte de noodzaak voor regelgevers om vertrouwd te raken met DeFi-derivaten en andere toepassingen te midden van de bloeiende groei van de sector, tijdens de keynote. De enorme hoeveelheid liquiditeit die de afgelopen 12 maanden in de markt is gepompt, werd genoemd door de commissaris. Bovendien merkte hij op dat nu erover echt geld gesproken wordt, er strikte regelgeving moet zijn om DeFi-consumenten te beschermen

Volgens Berkovitz moeten federale regelgevers vertrouwd raken met deze nieuwe technologie en het mogelijke gebruik ervan, vanwege de explosieve groei van deze sector. Verder moeten ze voorbereid zijn om het publiek te beschermen tegen misbruik, volgens de commissaris. Het is interessant dat Berkovitz naar een Wikipedia-definitie van DeFi verwijst.

Hij merkt ook op dat zijn onderzoek gedeeltelijk was gebaseerd op een Google-zoekopdracht. Berkovitz gaf aan dat het een overkoepelende term is voor een verscheidenheid aan financiële toepassingen in cryptocurrency of blockchain, gericht op het verstoren van financiële tussenpersonen. Medeoprichter van Coin Metrics, Jacob Franek, was er snel bij om het onderzoek van de commissaris te bekritiseren en merkte op dat hij meer moet doen.

Franek voegde via Twitter eraan toe niet zeker te weten met welke aanhangers van DeFi Berkovitz zou hebben gesproken. Maar dat de kernwaarde ervan absoluut niet is om tussenpersonen uit te schakelen, simpelweg door investeerders meer controle over investeringen te bieden. Hij zei verder dat Berkovitz in de war lijkt over wat DeFi eigenlijk is en hoe het werkt.

Over de opkomst van de niet-gereguleerde entiteiten uit het schaduwbanksysteem en dat dit kan leiden tot concurrentie met gereguleerde entiteiten, waarschuwde de commissaris. Volgens hem zullen gereguleerde entiteiten dan ofwel meer risico’s nemen om hogere opbrengsten te genereren of minder regulering zoeken om het speelveld gelijk te maken.

Hij gaf aan van mening te zijn dat het onhoudbaar is om een niet-gereguleerde, niet-vergunde derivatenmarkt zij aan zij te laten concurreren met een volledig gereguleerde en vergunde derivatenmarkt. Bij het argument van voorstanders van DeFi dat het uitschakelen van tussenpersonen beleggers een beter rendement en meer “controle over hun investeringen” kan bieden, plaatste Berkovitz vraagtekens.

Tussenpersonen zoals “banken, beurzen, handelaren in futures-commissies, betaling verrekening faciliteiten en vermogensbeheerders” hebben in de loop van 200-300 jaar een bank- en financieringsmodel ontwikkeld, voerde Berkovitz aan. En dit model ondersteunt op betrouwbare wijze financiële markten en het investerende publiek, volgens de commissaris.

Hij zei dat een van de belangrijkste redenen waarom hun financiële systeem zo sterk is, de wettelijke bescherming is, die beleggers genieten wanneer ze hun geld op Amerikaanse markten beleggen, meestal via tussenpersonen.

Doe mee met de Bullrun 🚀10 euro gratis tijdelijke actie bij Bitvavo

🚀 Bullrun alert

Ontvang gratis 10,- CASH in jouw account door nu te registreren.