Search
Close this search box.

Crypto gaf een impuls aan de oprichting van haar CBDC, zegt de Centrale Bank van China

Aan de wereldwijde, geopolitieke implicaties van China’s snelle en baanbrekende ontwikkeling van zijn digitale yuan, ook wel voorlopig bekend als e-CNY, is er veel aandacht besteed. De instelling gaf echter een meer op het eigen land geconcentreerde en technologisch gestuurde visie op de achtergrond en de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe valuta, in een nieuw witboek gepubliceerd door de Working Group on E-CNY Research and Development van de People’s Bank of China (PBoC).

Het witboek vat de onderzoeks- en ontwikkelingstijdlijn van de valuta samen en merkt op dat de PBoC in 2014 voor het eerst een taskforce heeft opgericht om digitale fiat-valuta te bestuderen. Het eerste generatie prototype voor de nieuwe valuta werd ontwikkeld door een Digital Currency Institute, die in 2016 door de PBoC werd opgericht. Voor het verder ontwikkelen en testen, begon de bank eind 2017 samen te werken met commerciële instellingen van de e-CNY met goedkeuring van de staatsraad.

Belangrijke transformaties binnen het land en internationaal van de digitale economie vielen samen met eerdergenoemde jaren. Ook de steile groei van de gedecentraliseerde cryptocurrency-markten, vielen samen met deze jaren, en hun eerste grote bull-run in de winter van 2017. De belangrijkste innovaties die in het witboek worden genoemd zijn big data, cloud computing, kunstmatige intelligentie, blockchain en de Internet of Things.

De COVID-19-pandemie heeft de digitale transformatie van Chinese ondernemingen en betalingsdiensten aanzienlijk versneld, merkte de bank ook op. In het nieuwe witboek wordt voor het eerst onthuld dat de PBoC veel gebruikmaakt van deze ontwikkelingen voor de e-CNY, waaronder het gebruik van slimme contracten om programmeerbaarheid mogelijk te maken.

De instelling heeft een positieve kijk op technologische veranderingen en verreikende innovaties voor Retail betalingsdiensten. Toch is de karakterisering van de PBoC voor gedecentraliseerde cryptocurrencies vernietigend. Volgens de instelling wordt beweerd dat cryptocurrencies zoals Bitcoin gedecentraliseerd en volledig anoniem zijn.

Echter, ze kunnen nauwelijks dienen als valuta die wordt gebruikt in de dagelijkse economische activiteiten door hun gebrek aan intrinsieke waarde, scherpe prijsschommelingen, lage handelsefficiëntie en enorm energieverbruik, ging de PBoC verder. Ze vormen potentiële risico’s voor de financiële zekerheid en sociale stabiliteit, omdat cryptocurrencies meestal speculatieve instrumenten zijn, gaf de instelling nog aan.

Sommige particuliere actoren zijn ertoe aangezet om stablecoins te lanceren, die gekoppeld zijn aan fiat-valuta’s of andere activa, door bezorgdheid over prijsvolatiliteit merkt de PBoC bovendien op. Volgens de PBoC zullen plannen om een wereldwijde stablecoin door commerciële instellingen te lanceren, risico’s en uitdagingen met zich meebrengen voor het internationale monetaire systeem.

Ook voor het betalings- en clearingsysteem, monetair beleid, grensoverschrijdend beheer van kapitaalstromen, enz., gaf de instelling aan.

Het is in deze context te verwachten dat de voorkeur van Peking uitgaat naar door de staat geleide innovatie van de Retail betalingsinfrastructuur en de creatie van een gecentraliseerd, two-tier managementmodel voor de e-CNY. Hierbij werd aangegeven dat het recht om e-CNY uit te geven, toebehoort aan de staat. Het operationele systeem van e-CNY draait om de PBoC als het middelpunt.

Aan geautoriseerde exploitanten die commerciële banken zijn, geeft de PBoC e-CNY uit, en beheert e-CNY gedurende zijn hele levenscyclus. De geautoriseerde operators en andere commerciële instellingen zijn het die ondertussen e-CNY uitwisselen en verspreiden onder het publiek. Echter, de valuta integreert zowel gecentraliseerde als gedistribueerde architecturen, in zijn strikt technische ontwerp.

In verschillende proeven is dit met groot succes gebruikt, in meer dan 1,32 miljoen scenario’s tot nu toe geïmplementeerd en met een transactievolume van in totaal 70,75 miljoen met een totale waarde van ongeveer 34,5 miljard renminbi, ongeveer $ 5,34 miljard. Voor de ontwikkeling van digitale valuta’s van Centrale Banken gaat het witboek ook in op de toenemende belangstelling van Centrale Banken wereldwijd.

Hierbij wordt opgemerkt dat de PBoC uitgebreid overleg heeft gepleegd met internationale organisaties zoals de Bank voor Internationale Betalingen, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Tegenover het gebruik van e-CNY voor grensoverschrijdend gebruik, neemt het een voorzichtige houding aan. De nadruk wordt hierbij gelegd op verschillende gecompliceerde kwesties zoals monetaire soevereiniteit, valutabeleid en ook regelgevings- en nalevingsvereisten.

E-CNY is technisch al klaar voor grensoverschrijdend gebruik. Vanwege dit feit heeft de PBoC aangegeven toch actief te zullen reageren op initiatieven van de G20 en andere organisaties. En dat de instelling, op voorwaarde van wederzijds respect voor monetaire soevereiniteit en naleving, mogelijke pilots voor grensoverschrijdende betalingen zal onderzoeken.

🚀 Bullrun alert

Ontvang gratis 10,- CASH in jouw account door nu te registreren.