Search
Close this search box.

Het doel van nieuwe digitale geschillenregels is om meningsverschillen over cryptovaluta buiten de rechtbank te houden

Een door de Britse regering goedgekeurde taskforce heeft een raamwerk voor geschillenbeslechting voorgesteld dat meningsverschillen over cryptocurrency en slimme contracten buiten de rechtbank zou houden. De LawTechUK’s UK Jurisdiction Taskforce heeft een rapport van 14 pagina’s gepubliceerd, waarin de nieuwe “Digital Dispute Resolution Rules” worden voorgesteld.

Deze regels hebben tot doel een gestandaardiseerde manier te bieden voor het omgaan met slimme contractgeschillen. Op cryptovaluta gebaseerde geschillen kunnen onder de bevoegdheid van de nieuwe regels worden opgelost zonder grote tussenkomst van de rechtbanken. De wetten zouden de benoeming van een onafhankelijk tribunaal mogelijk maken om te oordelen over geschillen, en elke beslissing van het tribunaal zou juridisch bindend zijn.

Ook maken de regels het mogelijk om geschillen aan de orde te stellen zonder iemands identiteit bekend te maken aan iemand anders dan het tribunaal. Met dus behoud van een deel van de anonimiteit die wordt geboden door blockchain-technologie. Ook bevat het document de richtlijnen en procedures die je moet volgen om een geschil aan de orde te stellen.

Als iemand specifiek wil profiteren van de geschillenbeslechtingsdienst, hoeft hij dit alleen te vermelden in welke slimme contracttransactie hij ook doet. Het document stelt dat deze regels kunnen worden opgenomen in een contract, digitaal activum of digitaal activasysteem. Dit kan uitgevoerd worden door de tekst op te nemen, die in elektronische of gecodeerde vorm kan zijn. Verder stelt het document dat elk geschil zal worden opgelost in overeenstemming met de UKJT Digital Dispute Resolution Rules.

Moet een beslissing van het tribunaal ten uitvoer worden gelegd, kan deze worden vervolgd via de rechtbanken die zijn ingesteld volgens het recht van Engeland en Wales. Meester van de rollen, Sir Geoffrey Vos, het hoofd van de civiele rechtspraak in Engeland en Wales, zei dat hij voorzag dat de regels in de toekomst in een reeks digitale transacties zouden worden geïmplementeerd.

Volgens Vos in het voorwoord van het rapport, is hij ervan overtuigd dat de regels voor digitale geschillenbeslechting in de toekomst in veel soorten digitale transacties zullen worden opgenomen. Verder geeft hij aan dat de Britse Jurisdiction Taskforce nauwlettend in de gaten zal houden, hoe de Digital Dispute Resolution Rules worden gebruikt. Ook zal de Taskforce proberen na te gaan of de ervaring erop wijst dat ze het komende jaar moeten worden herzien, aldus Sir Geoffrey Vos.

🚀 Bullrun alert

Ontvang gratis 10,- CASH in jouw account door nu te registreren.