Naar verluidt wordt voorgestelde crypto-verbodswetgeving herzien door de Indiase regering

Naar verluidt herziet de Indiase regering de modaliteiten voor het verbieden of reguleren van cryptocurrencies in het land. Rapporten geven aan dat de regering in gesprek is met financiële regelgevers en belanghebbenden uit de industrie. Het doel hiervan is om de bepalingen van een eerder voorstel te onderzoeken dat in feite opriep tot een algemeen verbod op crypto in India, volgens Bloomberg Quint.

Verschillende rapporten uit India wekten in februari de angst op voor een mogelijk crypto-verbod dat tot nu toe niet is uitgekomen. Het opkomende verhaal uit het land is in plaats daarvan dat de autoriteiten een meer genuanceerde benadering van cryptocurrency-regelgeving overwegen, met loze verboden uit den boze. De huidige discussies gaan over de clausules in de vorige crypto-verbodswet om te bepalen of door te gaan of een alternatieve aanpak te zoeken, volgens de anonieme bron geciteerd door Bloomberg Quint.

Deze gesprekken verlopen langs drie fronten, volgens de publicatie. Naar verluidt, gaan de eerste twee problemen over de vraag of crypto kan worden gereguleerd of dat de overheid de “verbodshamer” moet hanteren. Naar verluidt, is het derde punt op de agenda het vaststellen van de soorten crypto-activiteiten die zouden kunnen worden toegestaan onder een gestandaardiseerd regelgevend paradigma voor cryptocurrency in India.

De Reserve Bank of India blijft haar anti-crypto-standpunt handhaven, zoals eerder gemeld door Cointelegraph. Eerder heeft de RBI gezegd dat het zijn bedenkingen over cryptocurrencies heeft doorgespeeld aan de federale overheid. De RBI verduidelijkte in mei dat commerciële banken geen opdrachten van de Centrale Bank hadden om diensten aan crypto-uitwisselingen te weigeren.

Het Hooggerechtshof van India heeft in maart 2020 inderdaad een eerder RBI-mandaat vernietigd dat banken verbiedt om beurzen in het land te bedienen. De geciteerde bron voegde er ook aan toe dat het onwaarschijnlijk is dat een gewijzigde crypto-regelgevingswet zal worden ingevoerd tijdens de komende moessonsessie van het parlement die in juli begint. Gezien het doelbewuste tempo van de lopende discussies.

Naar verluidt overwegen ondertussen drie grote cryptocurrency-uitwisselingen. Kraken, Bitfinex en KuCoin, een uitbreiding van hun bedrijf naar India om diensten aan te bieden aan de naar schatting 15 miljoen crypto-investeerders van het land.

Wil jij ook een passief inkomen verdienen met jouw cryptocurrency?

Ga dan nu aan de slag

Bekijk nu snel al jouw mogelijkheden voor het investeren in crypto op onze favoriete Nederlandse exchange Bitvavo