Bitcoin futures

Handelen in Bitcoin is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Een nieuwere en andere manier is het speculeren op de koersverwachting doormiddel van het handelen in Bitcoin futures.

Futures gaat over het verhandelen van prijsafspraken en handelen in futures is al enkele eeuwen oud. Tijdens de tulpengekte van 1636 – 1637 werd er gespeculeerd in opties op tulpen terwijl de tulpen zelf nog in de grond zaten. De eerste erkende handelsbeurs in termijncontracten werd was de Djolima Ric Ecxhange die in 1710 in Japan werd opgericht.

Bitcoin futures, wat zijn dat

Een Bitcoin future is een termijncontract of overeenkomst tussen twee partijen. Deze overeenkomst houdt in dat je op een afgesproken moment, in de toekomst, Bitcoins koopt of verkoopt voor een vooraf afgesproken prijs.

Spelers op de Bitcoin markt kunnen speculeren over de koers van de Bitcoin zonder dat zij zelf Bitcoin in bezit hoeven hoeven te hebben. Dit is met name interessant voor institutionele partijen zoals pensioenfondsen. Een Bitcoin future is namelijk een derivaat, dat is een afgeleide van de Bitcoin zelf.

De doelgroep die handelt in Bitcoin futures kan je onderverdelen in investeerders en speculanten.

Investeerders handelen met name in Bitcoin futuren om een hedge positie te creëren waarmee ze toekomstige risico’s kunnen afdekken.

Speculanten zetten in op een koersstijging of koersdaling en hopen daarmee op korte termijn een hoog rendement te behalen.

Bij een verwachtte koersstijging neemt men een long positie in door een Bitcoin koop future te kopen. Bij een daadwerkelijk stijging maak wordt winst gemaakt. Daalt de koers echter, dan leidt dit tot verlies.

Wanneer men een koersdaling verwachten kan er een short positie ingenomen worden door een Bitcoin verkoop future te kopen. In dit geval geldt bij een daadwerkelijke daling dat er winst gemaakt wordt.

Hoog rendement, hoog risico

Handelen in Bitcoin futures betekent een voorspelling doen over de toekomstige waarde van de Bitcoin. Met andere woorden gokken omdat men vooraf nooit zeker weet wat de koers daadwerkelijk gaat doen.

Daarnaast maakt de enorme volaliteit van Bitcoin en de mogelijkheid van het inzetten van een hefboom het risico van handelen in Bitcoin futures des te groter.

Bij het handelen in Bitcoin futures kan er gebruik gemaakt worden van een leverage, een hefboomeffect. Door het inzetten van een leverage wordt het effect van de ingenomen versterkt met 2, 5, 10, 25, 50 of met 100 keer.

In het geval een positie na een bepaalde periode een rendement van €50 oplevert en er vooraf veen leverage van 10 keer is ingezet is het totale rendement ook 10 keer zo hoog, €500. Het hefboomeffect versterkt het effect van datgeen dat de markt doet.

De keerzijde van de medaille is dat het inzetten van een leverage niet alleen het effect bij winst versterkt maar ook het effect bij verlies. Een kleine koersverandering kan tot grote verliezen leiden.

Het feit dat Bitcoin futures een hoog risicoproduct is maakt dat met name ervaren traders hierin handelen.

Hoe werkt handelen in Bitcoin futures

Handelen in Bitcoin futures betekent speculeren over de koers zonder daadwerkelijk Bitcoin in bezit te hebben. Je koopt geen Bitcoin maar zet in op een verwachte koersontwikkeling.

Bij Bitcoin future kan je een onderscheid maken in twee soorten; een Cash-settled future en een Bitcoin-settled future.

Bij een Cahs-settled future wordt er uitgekeerd in een harde valuta. Contracten kunnen in dit geval sluiten voordat ze formeel zijn afgelopen.

Bitcoin-settled future houdt in dat de houder in Bitcoin uitgekeerd krijgt op het moment dat een contract sluit.

In december 2017 was Chicago Board Option Exchange (CBOE) de eerste partij die Bitcoin futures introduceerde. Niet veel later volgde The Chicago Mercantile Exchange (CME).

Bitcoin futures zijn over het algemeen niet verhandelbaar op de reguliere Bitcoin exchange maar worden verhandeld op gespecialiseerde handelsbeurzen. Daarnaast kan men gebruik maken van een tussenpersoon of broker.

Bitcoin futures worden o.a. verhandeld op de volgende plekken:

Welke voor- en nadelen zitten eraan verbonden

Hieronder hebben we de voordelen van het handelen in Bitcoin future op een rijtje gezet

  • Het hefboomeffect maakt dat er met relatief weinig geldt een relatief hoog rendement te behalen valt
  • Omdat je een derivaat koop is het mogelijk om, ook wanneer de koers daalt, rendement te behalen
  • Futures maken mitigeren van een portfolio mogelijk
  • Er zijn relatief lage fees en spread
  • Handelen in Bitcoins zonder daadwerkelijk Bitcoin te bezitten is mogelijk

Er zijn echter ook enkele nadelen verbonden aan het handelen in Bitcoin futures:

  • Het hefboomeffect maakt het mogelijk om meer geld te verliezen dan je totale inleg
  • Het gevolg van het hefboomeffect is dat verliezen snel kunnen oplopen
  • De impact op de koerswijziging is door het hefboomeffect groter en de handel in futures vereist grote aandacht

Advertentie

300x250