Search
Close this search box.

Wat is een cryptovaluta ETF en wat is het belang?

Een ETF of cryptovaluta ETF is een term die je steeds vaker tegenkomt als je het cryptonieuws volgt. In dit artikel leggen we uit wat een cryptovaluta ETF is, wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en welke alternatieven nu al voor handen zijn. Ook leggen we uit wat de belangrijkste verschillen tussen een ETF en deze alternatieven zijn.

Laten we beginnen bij het begin en uitleggen wat een cryptovaluta ETF is. Vervolgens staan we stil bij de belangrijkste kenmerken van zo’n ETF en leggen we uit welke alternatieven voor handen zijn. Tot slot leggen we de belangrijkste verschillen tussen deze alternatieven en de ETF uit.

Wat is een cryptovaluta ETF?

De term ETF is Engels en staat voor Exchange Traded Fund. In het Nederlands is ‘op de beurs verhandelbaar fonds’ een passende vertaling. De toevoeging cryptovaluta duidt aan dat het een cryptovaluta-fonds is. Er zijn namelijk al veel andere fondsen waarin gehandeld kan worden.

Hoe werkt een cryptovaluta ETF?

Als je de livekoersen volgt zie je dat de koers van de ene cryptomunt sterk kan stijgen terwijl de andere koers sterk daalt. Om apart posities in te nemen in verschillende cryptovaluta is kostbaar en administratief lastig. Toch zou het met oog op risicospreiding verstandig kunnen zijn om in een samengesteld pakket van cryptovaluta te handelen. Grof gezegd is dit de moderne uitwerking van het spreekwoord ‘niet alle eieren in een mandje stoppen’.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een cryptovaluta ETF?

De ETF voor cryptovaluta kent drie belangrijke kenmerken. Het eerste kenmerk is dat er nog geen cryptovaluta ETF bestaat. Dit komt omdat het tweede kenmerk van een ETF is dat deze onder zware regelgeving valt. Tot nu toe hebben de autoriteiten nog geen toestemming gegeven voor een ETF. Het derde en laatste belangrijke kenmerk is dat de belegger in een ETF geen cryptovaluta in bezit krijgt. De belegger belegt namelijk in aandelen van het fonds. Zo’n fonds wordt door een fondsbeheerder samengesteld en zal bestaan uit een combinatie van verschillende cryptovaluta.

Wat zijn de voordelen van een ETF?

Naast de eerder genoemde risicospreiding kent een ETF nog een aantal voordelen.

Zo valt een ETF, bijvoorbeeld in Amerika, onder zware regelgeving. Om je een indruk te geven: de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) houdt toezicht op ETF’s. Bovendien moet de SEC (Amerikaanse beurswaakhond) goedkeuring geven alvorens een ETF wordt toegelaten. Daarnaast moet een ETF na oprichting transparantie geven. Dit is ook wettelijk vastgelegd en wel in de Securities Act van 1933 en Securities Exchange Act of 1934.

Daarnaast is het in het grootste belang van de fondshouder om de (in dit geval) cryptovaluta in zijn fonds te beschermen tegen diefstal en hacks. Hij zal daarin veel grotere investeringen kunnen doen dan een willekeurige particulier. Hiermee wordt jouw belegging veel veiliger.

(tekst loopt door na de afbeelding)

Cryptomunten kopen en cryptomunten verkopen
Investeer jij straks in een BTC-ETH ETF?

Kleven er ook nadelen aan zo’n ETF?

Een praktisch nadeel is dat je de cryptovaluta zelf niet in bezit hebt. Daarnaast zijn de eventuele nadelen vooral ethisch. De crypto-industrie en blockchain zijn opgericht uit verzet tegen de autoriteiten, regelgeving en transparantie. De puristen in de cryptowereld zijn van mening dat exact die basisgedachten met een EFT geweld wordt aangedaan.

Waarom is er nog geen cryptovaluta EFT?

Er zijn diverse pogingen gedaan om een EFT in bijvoorbeeld Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) of Ripple (XRP) op te zetten. Tot nu toe zijn deze verzoeken allemaal afgewezen door de SEC. De argumenten hiervoor waren tweeledig. Enerzijds leunde men op het gebrek aan transparantie in de markt en anderzijds was de omvang van de cryptomarkt ten tijde van de eerdere aanvragen volgens de SEC nog niet voldoende om fraude en/of manipulatie uit te sluiten.

Kentering op komst

Eerder deze zomer gebeurde er iets opmerkelijks. Nadat het SEC een volgende afwijzende beslissing had gepubliceerd werd deze door de hoogste verantwoordelijken teruggeroepen voor herziening. Inmiddels heeft een marktconsultatie plaatsgevonden en verwachten veel kenners de eerste goedkeuring voor een cryptovaluta EFT nog voor het eind van het jaar. Deze analisten hopen dat zo’n EFT de beslissende zet is om van de cryptomarkt een ‘mainstream’ financiële markt te maken.

Alternatieven voor een EFT?

Dat de markt behoefte heeft aan een dergelijk financieel instrument is duidelijk. Enerzijds is dit te zien aan het grote aantal afgewezen aanvragen en de moeite die men neemt m de SEC te bewegen nu wel akkoord te gaan. Een andere indicatie is het succes van twee alternatieven, de Bit10 bundel van Abra en de Coinbase Bundel van Coinbase. Wij leggen uit wat dit zijn en waarom dit geen EFT’s zijn.

Wat is de Abra Bit10 bundel?

Op haar platform heeft Abra een app ontwikkeld waarmee je kunt beleggen in een index van cryptovaluta. Dit klinkt verdacht veel als een ETF maar is het niet. Er zijn namelijk twee kenmerkende verschillen:

  • Allereerst kan er alleen op het platform van Abra worden gehandeld en niet op een open beurs;
  • Daarnaast ontbreekt de regelgeving die voor EFT’s kenmerkend is.

Wat is de Coinbase-bundel?

De Coinbase-bundel biedt je de mogelijkheid om in een bepaalde verhouding de top-5 Bitcoin en Altcoins aan te schaffen. Het meest kenmerkende verschil kun je al afleiden, je wordt hier daadwerkelijk eigenaar van de onderliggende cryptovaluta. Coinbase is in deze dan ook meer faciliterend dan fondsbeheerder.

Op de hoogte blijven?

Natuurlijk houden we je via deze site op de hoogte van de ontwikkelingen rond de ETF. Als je echt niets wilt missen kun je het dagelijkse crypto-overzicht volgen dat we graag gratis naar je mailen. Je kunt je hieronder opgeven.

Dit artikel is deels gebaseerd op een bijdrage van: thenextweb.com

🚀 Bullrun alert

Ontvang gratis 10,- CASH in jouw account door nu te registreren.