Wat betekent het gouden kruis bij de analyse van Bitcoin en cryptomunten?

Wanneer je investeert in Bitcoin en andere cryptomunten wil je vaak ook de koersen bekijken. Om in te kunnen schatten welke indicatie de koersen geven is het belangrijk bepaalde patronen te herkennen. Een van die patronen is het gouden kruis. In dit artikel leggen we uit wat een gouden kruis voor de Bitcoin betekent, wat het eigenlijk is en hoe je een gouden kruis wel en vooral niet moet interpreteren.

Wat is een gouden kruis voor Bitcoin?

Een gouden kruis kan zowel bij de koers van Bitcoin, Altcoins en andere investeringen ontstaan. Voor het gemak spreken we in dit artikel alleen over Bitcoin. Het gouden kruis houdt verband met de ratio van het voortschrijdend gemiddelde en maakt deel uit van de technische analyse.

Voortschrijdend gemiddelde koers Bitcoin

Het voortschrijdend gemiddelde bereken je door de koers van de Bitcoin per dag bij elkaar op te tellen over een aantal dagen en vervolgens de totaalsom te delen door het aantal dagen. Zo ontstaat een voortschrijdend gemiddelde op lange termijn (bijvoorbeeld 200 dagen) en een voortschrijdend gemiddelde op korte termijn (bijvoorbeeld 50 dagen). Deze voortschrijdende gemiddelden kun je vervolgens in een lijn in een grafiek van dagkoersen zetten. Zo zie je of de dagkoersen zich boven of onder het voortschrijdend gemiddelde bewegen. Dit geeft je al enig inzicht in de koersontwikkeling.

Hoe ontstaat het gouden kruis voor de Bitcoin?

Het voortschrijdend gemiddelde op lange termijn wordt het zwaarst gewogen door analisten, omdat hier meer data aan ten grondslag liggen. Bij een bear-market dalen de koersen. Het is dan ook logisch dat het voortschrijdend gemiddelde op korte termijn in een lijn onder het voortschrijdend gemiddelde op lange termijn beweegt.

Wanneer het sentiment omslaat en er een bestendige bull-rally ontstaat lopen de koersen en daarmee het voortschrijdend gemiddelde op. Logischerwijze hebben de oplopende koersen meer en sneller invloed op het voortschrijdend gemiddelde op korte termijn dan dat op lange termijn. De lijn van het voortschrijdend gemiddelde op korte termijn zal zich dan ook, wanneer de bull-rally aanhoudt, steeds meer naar de lijn van het voortschrijdend gemiddelde op lange termijn bewegen. Wanneer het voortschrijdend gemiddelde op korte termijn van onderaf de lijn van het voortschrijdend gemiddelde op lange termijn doorsnijdt ontstaat een kruisvorm bij het snijpunt. Aangezien dit een teken is dat er een bull-rally aankomt wordt dit een ‘golden cross’ ofwel ‘gouden kruis’ genoemd.

In onderstaand filmpje zie je hoe de koers van Bitcoin in 2016 richting een Golden Cross bewoog in aanloop naar de koersontwikkelingen in 2017. (Tekst loopt door na het filmpje.)

Hoe herken je een gouden kruis?

Uiteraard zie je een gouden kruis vanzelf ontstaan als het voortschrijdend gemiddelde op korte termijn vanonder het voortschrijdend gemiddelde op lange termijn tevoorschijn komt. Het jammere is dat je dan meestal te laat bent. Wanneer je een gouden kruis op tijd herkent kun je eerder instappen en dus meer profiteren. Een gouden kruis ontstaat in 3 fases. Dit zijn ze:

Fase 1: einde bear markt Bitcoin

Om de weg naar boven te vinden zal in eerste instantie een einde aan het dalend voortschrijdend gemiddelde op korte termijn moeten komen. Daarnaast zal dit moeten stijgen over een langere periode om de beweging naar het feitelijke kruispunt door te kunnen zetten.

Fase 2: het feitelijke kruispunt tussen kort en lang

In het midden van het kruis vinden we de feitelijke kruising, waarbij de lijn van het voortschrijdend vermogen de ‘lange lijn’ van onderaf doorsnijdt.

Fase 3: bull-ontwikkeling van de koersen

Vervolgens moet de bovenste helft van het kruis gebouwd worden. Dit gebeurt wanneer de koersen zich in een bull-trend ontwikkelen. We zullen dan zien dat de ‘korte lijn’ steeds boven de ‘lange lijn’ blijft. De beide lijnen vormen dan de steunniveaus waaraan je kunt afmeten hoe bullish de koersen blijven. Zodra de koersen weer bearish worden zal het voortschrijdend gemiddelde op korte termijn weer dichter naar dat op lange termijn bewegen.

Tegenovergestelde beweging: death cross

Wanneer de markt lange tijd positief is geweest en terugvalt in een bear-trend zal op een gegeven moment het voortschrijdend gemiddelde op korte termijn weer dalen richting het voortschrijdend gemiddelde op lange termijn. Ook dan kunnen de lijnen elkaar kruisen. Hoe de markt daarover denkt kun je aan de benaming wel afleiden. Men noemt het kruisteken dat dan ontstaat namelijk ‘death cross’ of ‘kruis des doods’. Dit bespreken wij in een apart (te verschijnen) artikel.

Welke voortschrijdende gemiddelden kies je als ijkpunt?

Uiteraard kun je zelf kiezen welke tijdsintervallen je voor de voortschrijdende gemiddeldes hanteert. Een gebruikelijke verdeling voor reguliere handelaren is 50 dagen om 200 dagen. Daghandelaren werken met een kortere tijdsinterval. Zij kiezen meestal het 5-daags gemiddelde in vergelijking met het 15-daags gemiddelde.

Naast de dagen kun je de tijdsinterval van berekening ook kiezen. Je kunt de gemiddelden ieder kwartier, ieder uur, maar ook iedere dag berekenen. Voor zowel de tijdsduur als het aantal dagen geldt dat de kracht van de uitkomst betrouwbaarder en stabieler wordt naarmate je langere intervallen hanteert.

Heeft het golden cross voor de Bitcoin ook nadelen?

Zoals voor elke ratio geldt dat er geen garanties gegeven worden. Wie de historische ‘gouden kruizen’ bekijkt ziet ten eerste dat een gouden kruis juist heel vaak ontstaat naarmate tijdsinterval en data-interval korter zijn. Ook op langere termijn kan een gouden kruis een vals signaal zijn. Daarom is het goed om het gouden kruis in perspectief te brengen door ze te vergelijken met andere ratio’s uit de technische analyse.

Zelfs wanneer een gouden kruis wel correct een bull-trend laat zien is dit niet zelden een bevestiging van een trend die al gaande is in plaats van een indicator van een nieuwe trend. Ook dit is een argument om het gouden kruis op te nemen in een uitgebreidere technische analyses, zodat je de tendens voortijdig kunt herkennen.

Meer weten over de koers van de Bitcoin?

Op onze koers-pagina van de Bitcoin zie je actuele koersen, historische koersen en koersverwachtingen. Wil je meer weten over technische analyses? Dan kun je daar hier meer over vinden.

Doe mee met de Bullrun 🚀10 euro gratis tijdelijke actie bij Bitvavo

🚀 Bullrun alert

Ontvang gratis 10,- CASH in jouw account door nu te registreren.