Cryptostrategie: de technische analyse – inleiding

In de vorige bijdragen aan het opbouwen van jouw eigen cryptostrategie hebben we in een inleiding en vervolg de fundamentele analyse besproken. Zoals je gelezen hebt krijg je met deze analyse veel informatie over een cryptomunt en de omgevingsfactoren van die munt die de koers kunnen beïnvloeden. Hiermee heb je een basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Er mist echter nog één belangrijk punt, de cijfermatige analyse van de koers. Deze kun je ook zelf uitvoeren door een technische analyse.

Als vanzelfsprekend helpen we je ook hiermee op weg. In dit deel beginnen we met een inleiding. We maken je bekend met de principes achter de technische analyse en de belangrijkste vormen van analyse. Zo ben je goed geïnformeerd als we in het volgende deel de diverse begrippen en indicatoren bij analyse gaan bekijken.

3 principes van technische analyse van cryptomunten

Zoals gezegd is de technische analyse, die oorspronkelijk vooral in de aandelenwereld wordt gemaakt, gebaseerd op principes, 3 om precies te zijn. Wij beginnen bij het begin en leggen de principes uit.

  • Marktprijs is kapitalisatie van waarderingsfactoren

Dit eerste principe van de technische analyse van cryptomunten gaat ervan uit dat alle bekende informatie die de koers van (in dit geval) een cryptomunt uit het verleden, heden en toekomst kan bepalen is gekapitaliseerd en verdisconteerd in de marktwaarde van die cryptomunt.

  • De prijs beweegt in trends

Het tweede principe gaat ervan uit dat marktprijzen zich niet willekeurig, maar in trends bewegen. Deze trends zijn te volgen door de marktprijzen te analyseren en te verbinden.

  • De geschiedenis herhaalt zich

Dit laatste principe is de basis onder de voorspelling van toekomstige koersen op basis van historische gegevens. Immers, als de geschiedenis zich niet zou herhalen kun je er geen gevolgen voor de toekomst uit trekken.

[letsreviewaffiliate url=”https://www.litebit.eu/?referrer=647535″ text=”Zelf beleggen? Kies de Nederlandse Litebit exchange” size=”big” rel=”nofollow” target=”newwindow” accent=”#fcb11e” textalign=”center” border=”off”]

Kanttekeningen bij de technische analyse van cryptomunten

Voordat we verder gaan is het belangrijk om stil te staan bij twee belangrijke kanttekeningen die gelden bij het uitvoeren van technische analyses.

  • Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Deze opmerking klinkt misschien als het intrappen van een open deur, maar is dat in het geval van cryptomunten niet. Zoals we aangaven is de technische analyse gebaseerd van cryptomunten gebaseerd op de technische analyse die ook voor aandelen gemaakt wordt. De geschiedenis van aandelen leert dat deze koersen op lange termijn zonder uitzondering stijgen, maar op korte termijn anders kunnen reageren dan verwacht. Dit komt, zoals we verderop zullen zien, doordat 1 bepaald punt een begin of einde van verschillende trends kan inhouden. Welke trend de juiste is kun je door een technische analyse wel beredeneren, maar wordt alleen door de praktijk bevestigd. Hoe wezenlijk dit onderscheid is lees je bij de volgende kanttekening.

  • De crypto-industrie bestaat (pas) 10 jaar en heeft dus een beperkte geschiedenis.

Aandelenkoersen bestaan sinds de oudheid en in 1611 werd in Amsterdam de eerste aandelenbeurs (de beurs van Hendrick de Keyser) geopend. Vanaf die tijd is de handel in aandelen op een beurs steeds verder gegroeid en gedocumenteerd. De technische analyse van aandelen kan dus bogen op 400 jaar aan data om analyses op te baseren. De 10-jarige geschiedenis van de crypto-industrie steekt daar schril bij af. Zeker ook omdat inmiddels kan worden vastgesteld dat cryptobeurzen en aandelenbeurzen niet op dezelfde wijze reageren op bepaalde gebeurtenissen. Dit maakt het uitdagender om een nauwkeurig verband te leggen tussen verleden, heden en toekomst van cryptomunten. Toch blijkt in de praktijk dat de uitgangspunten wel bruikbaar zijn.

In onderstaand filmpje bespreken experts de zin en onzin van technische analyses. Let op, het betreft hier de technische analyse van aandelenkoersen.

Drie vormen van technische analyse van cryptomunten

Je kunt cryptomunten op drie manieren technisch analyseren. Ook deze zetten we op een rij:

  • Charting lines of lijngrafiek

Door diverse punten (bijvoorbeeld de dagkoersen gedurende een week om 17 uur gemeten) door een lijn met elkaar te verbinden ontstaat een grafiek. Deze lijn uit deze grafiek geeft een patroon weer dat je kunt analyseren.

  • Patterns of patronen analyseren

Met het teken van patronen van, bijvoorbeeld, een koers van een cryptomunt kijk je meer naar het grotere geheel. Omdat de geschiedenis zich herhaalt kan een ontwikkeling van een patroon in koersen of koersverloop een waardevol inzicht geven. Immers, op basis van vergelijkbare patronen kun je zien hoe bezitters van cryptomunten in het verleden reageerden. Je ziet dan ook bij welke koersen of patronen (bijvoorbeeld 10% waardedaling) zij ingrepen. Als je het huidige patroon vergelijkt met historische patronen kun je zo een inschatting maken van de reactie van ‘de markt’ bij een gegeven koers of ontwikkeling.

  • Statistiek en oscillatoren

Door het maken van een statistische vergelijking kun je een lijn in bepaalde koersen ontdekken. Door daar een oscillator (een lijn van extremen) bij te voegen krijg je een indicatie van koersbewegingen. Zo kun je dus aan- en verkoopmomenten identificeren. Er zijn diverse manieren om deze derde analyse te maken. Een belangrijke statistische analyse is de MACD indicator.

MACD-indicator als oscillator

Deze bereken je door het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 26 dagen af te trekken van het gemiddelde van de afgelopen 12 dagen. Door dit gedurende een aantal dagen te doen ontstaat een lijn, de MACD-lijn. Vervolgens bereken je een signaallijn. Deze vorm je door dagelijks het exponentieel gemiddelde van de afgelopen 9 dagen te nemen. Wanneer je deze lijnen over elkaar legt kun je twee koersgedragingen identificeren. Allereerst de trend van beide lijnen en daarnaast de kruispunten van beide lijnen. Hieruit kun je conclusies trekken. Als de MACD-lijn oploopt en/of de signaallijn opwaarts doorkruist is dit positief en dus een koopsignaal. Als de MACD-lijn neerwaarts beweegt of de signaallijn neerwaarts doorkruist is de trend negatief en ontstaat een verkoopsignaal.

Het verschil tussen de lijnen wordt vaak verticaal weergegeven in groen (positief/koop) of rood (negatief/verkoop). Deze verticale lijnen, zogenaamde ‘candles’ of kaarsgrafieken laten zien hoe sterk de trend zich ontwikkelt.

Wellicht ontstaat bij jou nu al een beeld over hoe je bepaalde grafieken moet lezen en interpreteren. In het volgende deel laten we je zien hoe een technische analyse van stijgende beurskoersen eruit kan zien.

Doe mee met de Bullrun 🚀10 euro gratis tijdelijke actie bij Bitvavo

🚀 Bullrun alert

Ontvang gratis 10,- CASH in jouw account door nu te registreren.