Search
Close this search box.

Satoshi’s Bitcoins en mining netwerk verder onderzocht

Zolang de identiteit van Satoshi Nakamoto niet bekend wordt blijft hij bron voor intriges. Ook blijft het verbazen hoe vernuftig het systeem van Bitcoin in elkaar zit. Uit nieuw onderzoek blijkt dat Satoshi Nakamoto ook bij het minen van de Bitcoin niet over één nacht ijs is gegaan. Wij zetten een aantal interessante uitkomsten uit het onderzoek op een rij.

[affcoups id=”2229″]

In mei van dit jaar trok er een lichte schok door cryptoland toen er ineens een transactie uit een zeer oude wallet werd gedaan. Whale Alert gaf toen direct een signaal af dat dit wel eens een transactie uit een wallet van Satoshi Nakamoto zou kunnen zijn. In onze bijdrage over de gebeurtenissen voorzagen wij al dat we meer over de zaak zouden horen. Nu blijkt dat Whale Alert zelf een onderzoek is gestart naar de begindagen van Bitcoin mining. Hier komen interessante bevindingen uit voort.

Het mining netwerk van Satoshi: Patoshi

Whale Alert heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van de coinbase-transacties. Dit zijn de transacties waarin de mining reward voor het minen van een block wordt vastgelegd. In deze transacties legt men ook een zogenoemde extranonce waarde vast. Onderzoeker Sergio Demian Lerner vond daar in 2013 al een patroon in. Hij bedacht ook de naam Patoshi voor het netwerk.

Lerner refereert in zijn onderzoek ook naar een andere constante, de zogenoemde nonce waarde die ook in de coinbase transactie wordt vastgelegd. Het is die waarde waarmee Whale Alert weer aan de slag is gegaan. Het blijkt dat het laatste getal van de noncewaarde gekoppeld kan worden aan een specifieke computer of processor. In de laatste getallen van iedere transactie blijkt inderdaad een patroon te zitten. De nonce waarde kan namelijk tussen 0 en 250 bedragen. Aan de hand van hetgeen men al wist over de eerste transacties en begindagen van mining blijkt dat Satoshi 3 ranges gebruikt in de mining van Bitcoin. Dit zijn de volgende:

Start mining blockeind mining blockrange nouncegetal
118015[0-9][19-58]
1803321308[0-9][19-48]
2146725777[0-9][19-39]
2581154316[0-9][19-29]

Op basis van de analyses die Whale alert maakte blijkt dat het Patoshi Netwerk uit ten minste 48 computers bestond, waarvan er één als centrale aansturing fungeerde. Ook zijn er een aantal computers (waarschijnlijk de range 10-18) als standby gebruikt.

Hoe nuttig was het Patoshi netwerk?

Uit de verdere data-analyse blijkt dat Satoshi Nakamoto al in het begin erg gefocust was op de mining tijd van 10 minuten per blok. Door het mining netwerk aan te sturen wist hij deze tijd bijzonder constant te houden.

Daarnaast heeft hij al snel in de gaten dat er een 51% attack kan worden uitgevoerd. Zeker toen er in het begin erg weinig miners waren, was die kans niet denkbeeldig. Uit onderzoek blijkt dat hij het Patoshi Netwerk in het begin zo instelde dat er altijd 60% van de mining door zijn netwerk werd gedaan. Dit percentage stelde hij naar beneden bij naarmate het aantal betrouwbare miners toenam.

Ook hier valt dus op hoever doordacht de opzet van de Bitcoin en achterliggende structuur was. Het is overigens grappig om de commentaren onder het eerste onderzoek van Lerner te lezen. Men waardeerde de Bitcoin van Satoshi toen tegen de geldende koers van $ 100,-. Sceptici voorzagen dat de markt zou instorten als Satoshi zijn BTC zou verzilveren. Volgens hen was er niemand zo gek om alle Bitcoin van Satoshi te kopen voor $ 100,- per stuk. Wie de huidige koers bekijkt ziet dat die stelling met terugwerkende kracht onderuit gehaald is.

Hoeveel Bitcoin heeft Satoshi Nakamoto nu verdiend en uitgegeven?

Het patroon is goed te volgen tot block 54.316. Van deze eerste ruim 54.000 blokken zijn er volgens dit onderzoek 22.503 gemined door het Patoshi netwerk. Elk blok had toen een mining reward van 50 Bitcoin. Het Patoshi-netwerk heeft dus 1.125.150 BTC opgebracht.

Op basis van dezelfde gegevens lijkt het of de mining reward van 50 van deze blokken weer uitgegeven is. Nadere analyse leert echter dat dit genuanceerder ligt. Men stelt dat de mining reward van19 blokken (de reward van blokken 9, 286, 688, 877, 1760, 2459, 2485, 3479, 5326, 9443, 9925, 10645, 14450, 15625, 15817, 19093, 23014, 28593 en 29097) daadwerkelijk door Satoshi Nakamoto geheel of gedeeltelijk zijn uitgegeven. Men is er dan ook van overtuigd dat 1.122.693 BTC van Satoshi zijn. Overigens is op grond van het nieuwe onderzoek onduidelijk wat er met het Patoshi netwerk gebeurd is. Na block 54.316 houdt het spoor op. Er zijn in latere blokken wel bijzondere patronen te ontdekken maar die zijn te vaag om aan Satoshi toe te schrijven. Het Patoshi netwerk is vanaf mei 2010 in ieder geval niet meer te herkennen.

Vraag is natuurlijk of deze munten ooit nog op de markt komen. Men speculeert erop dat dit niet gebeurt. Veel gehoorde argumenten zijn dat Satoshi inmiddels overleden zou zijn of dat hij nooit de intentie had voor financieel gewin. Persoonlijk vraag ik me af hoe relevant die discussie is. De hoeveelheid BTC is immers gemaximeerd op 21 miljoen stuks en naast deze hoeveelheid zijn er nog meer Bitcoins die wellicht verdwenen zijn, maar ook weer op kunnen duiken.

[affcoups id=”3782″]

Nieuwe raadsels over de eerste mining duiken op

Wie denkt dat hiermee het hoofdstuk Patoshi/Satoshi en mining kan worden afgesloten heeft het mis. Lerner doet namelijk ook nog steeds onderzoek naar de eerste Blockchains en merkt een opmerkelijk patroon in de timestaps van de blokken die wel en niet door het Patoshi netwerk zijn gemined. Het blijkt dat de timestamps van Patoshi afwijken. Ook blijkt dat er enige tijd een ‘dubbele blockchain’ is geweest.

Of Satoshi dit met opzet heeft gedaan en of de aanpassingen in tijd bewust waren om de 10 minuten bloktijd constant te houden is niet bekend. Lerner heeft beloofd het uit te zoeken.

Het hele onderzoek met alle grafieken en technische onderbouwing kun je hier nalezen.


Volg CryptoClan op Facebook


🚀 Bullrun alert

Ontvang gratis 10,- CASH in jouw account door nu te registreren.