Search
Close this search box.

Kritiek op ‘Stock-to-Flow’ (S2F) model. Bedenker Plan B reageert

De geschiedenis van de Bitcoin (BTC) is maar net iets meer dan 10 jaar oud. Waar voor andere investeringen, zoals aandelen, diverse modellen ontwikkeld zijn om de prijs te bepalen, is men in de wereld van cryptocurrency zoals Bitcoin nog druk bezig met het ontwikkelen van die modellen. Een van die modellen, het ‘Stock-to-flow’ model, ontwikkeld door de Nederlandse analist Plan B, is razend populair. Vandaag verscheen er echter uitgebreide kritiek. Plan B kwam vrijwel direct met een reactie.

[affcoups id=”2229″]

De Nederlandse crypto-analist Plan B maakt sinds maart 2019 snel naam in de cryptowereld. Dit doordat hij het ‘Stock-to-Flow’ (S2F) model ontwikkelde. Veel vooraanstaande beleggers zien het model als een belangrijke indicator. Vandaag kreeg het model echter ongekende kritiek te verduren. Wij vroegen en kregen een reactie van Plan B, die hij ook op Twitter deelde.

Plan B en het Stock-to-Flow model

Om te beginnen bij het begin leggen we eerst iets uit over Plan B en het S2F-model.

Wie is Plan B?

Plan B is naar eigen zeggen een Nederlandse institutionele belegger en zgn. quant. Een quant belegt op basis van wiskundige modellen of softwareberekeningen die hij/zij zelf ontwikkelt. Op basis van de uitkomsten van die formules maakt de quant vervolgens investeringsbeslissingen. Hij kiest er bewust voor om anoniem te blijven. Hiervoor geeft hij drie redenen. Ten eerste wil hij graag zijn werk als investeerder doen zonder daarbij als Plan B te boek te staan. Ten tweede vindt hij dat het om de inhoud moet gaan en ten derde is het een hommage aan Satoshi Nakamoto, die ook anoniem bleef. Uiteraard leidt dit tot de speculatie dat hij Satoshi Nakamoto zou zijn, maar dat lijkt niet het geval. Naar eigen zeggen is hij in 2013 begonnen met het volgen van de Bitcoin. Hieronder zie je zijn meest recente interview waarin hij het S2F-model en meest recente uitbreiding (S2FX) bespreekt.

Wat is het S2F of Stock-to-Flow model?

Het Stock-to-Flow model is voor het eerst door Plan B gepresenteerd op Medium in een post van 22 maart 2019. Het model legt de verbinding tussen de waardevermeerdering van schaarse goederen op basis van die schaarste. Hij neemt als voorbeeld Palladium. Hierbij is de circulerende voorraad ongeveer gelijk aan de jaarlijkse productie. Hierdoor zal een schaarste in eerste instantie leiden tot hogere productie, maar daardoor is het ook aantrekkelijk en eenvoudig om de productie op te voeren. Hierdoor dalen de prijzen weer.

Wat zegt het Stock to Flow model over de Bitcoin?

Voor de Bitcoin ligt dit beduidend anders. Immers, de maximale productie is vastgelegd op 21 miljoen stuks. Bovendien ligt de jaarlijkse productie vast. Immers, er wordt ongeveer elke 10 minuten een block geproduceerd waarvoor een mining reward uitgereikt wordt. Deze mining reward bedraagt momenteel 6,25 BTC en wordt iedere 4 jaar gehalveerd. Daarmee is er dus een goed verloop van de S2F te maken. Door de reserves te delen door de jaarlijkse productie ontstaat de S2F-ratio.

Vervolgens heeft Plan B de S2F aan waarde gekoppeld. De rekenmethode die hij daarvoor gebruikte legt hij in de post uit. Vervolgens vergeleek hij die modellen met de waardeontwikkeling van goud en zilver op basis van de S2F-ratio en de huidige omvang van de markt. Hieronder zie je de uitkomsten van zijn model.

het stock to flow model van Plan B S2F model
Via: medium.com | Plan B
 

Op basis van deze gegevens is dus ook een voorspelling van de prijsontwikkeling te maken. Inmiddels is duidelijk dat de halvings een forse impact hebben op de productiecapaciteit, waardoor de SF-ratio hoger komt te liggen. Hij voorspelde in 2019 dan ook dat de Bitcoin na de halving in waarde kan stijgen tot zo’n $ 55.000,-. Omdat natuurlijk niet alleen schaarste een rol speelt is er geen exact moment aan te wijzen, maar op basis van zijn berekeningen verwachtte hij toen dat dit binnen één tot twe jaar na de halving het geval zal zijn. Zijn hele uitleg kan je hier lezen. Ook wij lieten al eerder zien dat het S2F-model erg adequaat kan zijn. Desalniettemin heeft hij zijn model daarna doorontwikkeld.

Van Stock-to-Flow naar S2FX

In april van dit jaar publiceerde Plan B na een vervolgpost op zijn uitleg van het S2F-model zijn derde post op Medium en hierin verfijnde hij het S2F-model. In deze verfijning verving Plan B de factor tijd in het eerste model. Ook maakte hij het mogelijk om in één model de waarde van verschillende assets, zoals goud, zilver en Bitcoin op basis van S2F in te schatten. Om dit mogelijk te maken heeft hij de factor tijd vervangen door ’transitiefases’ of mijlpalen. Voor de Bitcoin onderscheidt hij 4 transactiefases. Vervolgens relateert hij de S2F-ratio niet linear in tijd, maar aan de verschillende transitiefases.

Opnieuw valt de grote gelijkenis op met de bewegingen van bestaande assets zoals goud en zilver. In zijn post, die je hier kunt lezen, waarschuwt Plan B duidelijk dat het nieuwe model nog in de onderzoeksfase is en gereviewd moet worden. De voorlopige schatting komt er echter op neer dat de Bitcoin tussen nu en 2024 een waarde van $ 288.000,- kan bereiken. Zijn hele uitleg lees je hier.

Heftige kritiek op het S2F-model

Waar er, zoals bij elk wetenschappelijk onderzoek, eerder discussie was over het S2F-model was er vanmorgen ineens snoeiharde kritiek te vernemen. Een Amerikaanse investeringsmaatschappij stelde dat het S2F-model niet valide zou zijn. Het artikel is behoorlijk theoretisch. Het komt erop neer dat schrijver van het artikel een valse correlatie vermoedt. Dit wil zeggen dat hij Plan B verwijt dat hij op basis van een aantal gegevens concludeert dat er een causaal verband is, terwijl dat er eigenlijk niet is. Ook trekt hij de aannames dat schaarste per definitie prijsopdrijvend werkt en dat er een lineair verband zou zijn in twijfel. Dit wordt, getuige de voorspellingen na de halving, door velen bestreden. Uiteraard kun je ook zijn hele artikel hier lezen.

Het opvallende hierbij is dat de schrijver het artikel afsluit met een redelijk pittige sneer. Hij stelt namelijk dat het model geen wetenschappelijk doel zou hebben maar een marketingtruc zou zijn om mensen te overtuigen Bitcoin vast te houden in de hoop op toekomstige waardestijging. Dit terwijl Plan B juist anoniem blijft om zijn model niet te vermengen met zijn activiteiten als trader terwijl de schrijver zijn kritiek plaatst op een blog van een investeringsmaatschappij die het juist moet hebben van de snelheid en hoeveelheid van transacties.

[affcoups id=”3782″]

Plan B reageert

Aangezien Plan B op Twitter wel zijn nieuwe website had aangekondigd maar nog niet gereageerd had vroeg ik hem om een reactie. In zijn antwoord gaf hij aan dat hij inmiddels twee Tweets had geplaatst. Daar heeft de schrijver van het artikel inmiddels ook weer op gereageerd.

Bij publicatie van het artikel heeft Plan B nog niet gereageerd op de laatste opmerkingen van de schrijver van de kritiek en de vraag is of dit op korte termijn gaat gebeuren. Plan B is namelijk vandaag nog druk met de Realvision Gathering en lancering van zijn eigen website. Hij gaf aan hierna van de vakantie gaat genieten. Uiteraard wensen wij hem veel plezier en blijven wij de ontwikkelingen van het S2F(X)model volgen.

Als we naar de koers van de Bitcoin (BTC) van vandaag kijken kunnen we concluderen dat de recordrally nog niet begonnen is. Wel opvallend is dat er meer beweging in de markt lijkt te komen.


Volg CryptoClan op Facebook


🚀 Bullrun alert

Ontvang gratis 10,- CASH in jouw account door nu te registreren.