Search
Close this search box.

Opinie redactie: recente gebeurtenissen tonen aan dat Bitcoin onvolwassen is

Als hoofdredacteur van Cryptoclan volg ik dagelijks het nieuws. Al voor onze start in november vorig jaar dook ik regelmatig in het cryptonieuws. Sinds de start van deze site is het cryptonieuws nooit ver weg en zijn de cryptokoersen steeds onder handbereik. Nu ik de balans opmaak moet ik bekennen dat ik me wat zorgen maak over de cryptomarkt in het algemeen en de Bitcoin in het bijzonder. Volgens mij legt de rally namelijk bloot dat Bitcoin onvolwassen is. Ik ben erg benieuwd wat jullie denken. Laat dus vooral een reactie achter. Daarnaast gaan we vanaf nu ook lezers de ruimte geven voor een gastcolumn. Onderaan de post lees je hoe dit werkt.

In de afgelopen maand lijkt de interesse voor Bitcoin en crypto weer sterk toe te nemen. Niet in de laatste plaats door de plotselinge koersstijgingen van begin april. Veel analisten tuimelen weer over elkaar heen om nieuwe koersrecords te voorspellen. Als we echter de drie speerpunten van de Bitcoin op een rij zetten denk ik dat deze maand vooral laat zien dat de Bitcoin nog een lange weg te gaan heeft voor ze als volwaardig beleggingsproduct gezien kan worden. Immers, de drie basisprincipes: decentralisatie, anonimiteit en vervanging van bestaande betalingsmethoden zijn deze maand met voeten getreden. Dit leg ik uit.

De Bitcoin onvolwassen als betaalmiddel?!

Een van de grondgedachten achter het ontstaan van de Bitcoin (BTC) was het wantrouwen in financiële instellingen en dan met name banken. De Bitcoin en andere cryptomunten zouden chartaal geld en zelfs goud kunnen vervangen. In mijn optiek toont de rally van begin april aan dat dit niet het geval is. Immers, met de ‘wallet van Robert‘ scoorde ik in de week van de rally een rendement van 30%. Net als veel beleggers was ik in eerste instantie tevreden met de resultaten.

Toen ik wat verder nadacht was de vraag of dit wel zo positief is als het lijkt. Immers, zou jij vandaag jouw boodschappen betalen met een munt waarmee je binnen een week 30% meer boodschappen zou halen? Andersom geredeneerd, zou jij een munt als betaling accepteren die wellicht in een ruim jaar tijd 85% minder waard wordt?

Ook opvallend is dat de Ripple (XRP), die zich samen met Ethereum (ETH) de belangrijkste cryptomunt mag noemen, haar succes juist bouwt op de samenwerking met traditionele financiële instellingen en niet door de concurrentie met hen aan te gaan.

In mijn optiek zal de koers van de Bitcoin dus veel stabieler moeten worden voordat mensen dit als serieus alternatief overwegen. Immers, zolang er een ander alternatief (bijvoorbeeld chartaal geld) aanwezig is lijkt dit de voorkeur te hebben.

De anonimiteit van de Bitcoin onvolwassen?!

Een tweede factor die de Bitcoin onderscheidend moet maken is de anonimiteit. Hoe mooi dit ook klinkt, de praktijk heeft dit principe inmiddels achterhaald. Immers, overheden en cryptobeurzen eisen steeds vaker een identiteitsbevestiging in het kader van ‘know your customer’. Of dit een goede ontwikkeling is, is een andere discussie. Feit is dat de regelgeving anonimiteit relatief maakt. Zeker omdat hackers de data van cryptobeurzen blijken te kunnen ontvreemden om te gebruiken voor illegale activiteiten.

Aan de andere kant is de anonimiteit jegens ‘derden’ er wel. Dit bleek toen we de oorzaken van de rally van begin april analyseerden. We zagen dat de koers van de Bitcoin niet plotseling steeg door een extra waardevolle functie of een toegenomen generieke interest van grote groepen beleggers. De koersstijgingen bleken namelijk in gang gezet te zijn door een (klein aantal) partij(en) die grote aankopen deed in Azië. De reden voor de plotselinge inkoop kon niet verklaard worden uit de financiële analyses of fundamentele analyse van dat moment.

Gevolgen kunstmatige Bitcoin rally

Sterker nog, door de koersstijging werden autobots getriggerd die zelfstandig in gingen kopen. Vervolgens deed FOMO zijn werk en stapten nog flink aantal beleggers in. Hiermee blijkt ten eerste dat koersmanipulatie door kapitaalkrachtige partijen dus mogelijk is, hetgeen een SEC-vergunning voor ETF’s wel eens verder weg kan brengen.

Daarnaast zien we dat zo’n valse rally weinig effect heeft. Er is immers geen sterke verdere groei, terwijl er op basis van de financiële analyses geen weerstanden zijn om naar bijvoorbeeld $ 5.900,- door te groeien.

Overigens is de waarde van financiële analyses sowieso discutabel in relatie tot de Bitcoin. Ten eerste laat de rally van begin april zien dat een flinke kapitaal toevoer of -afvoer de analysemodellen waardeloos maakt. Daarbij lijken andere analysemodellen simpelweg niet geschikt.

Een laatste punt is dat we niet weten wie de partijen zijn die investeren. Dit is jammer voor de liefhebbers van ‘namen en rugnummers’, maar ronduit gevaarlijk voor een serieuze belegging. Immers, niemand weet waarom de investeringen gedaan zijn en welk doel men wil bereiken. Daarmee zijn ook volgende acties onvoorspelbaar. Denk je eens in wat de gevolgen voor de markt zijn als dezelfde groep investeerders vannacht besluiten hun gehele investering in dezelfde korte tijd terug te trekken…

Decentralisatie goed voor de Bitcoin?!

Door het gebrek aan centraal toezicht en centrale regelgeving kan zelfs niet uitgesloten worden dat deze partijen criminele intenties hebben. Daarmee zorgt decentralisatie voor een juridisch risico dat voor veel professionele beleggers een (te?) groot risico zal vormen.

Dit wordt treffend geïllustreerd door de situatie met Bitcoin SV (BSV) en Binance. Kort gezegd komt de situatie hierop neer dat de controversiële crypto-influencer Craig Wright volhoudt Satoshi Nakamoto te zijn en inmiddels procedures heeft aangekondigd tegen mensen die dit weerspreken. Hierop reageerde de CEO van Binance met de mededeling dat hij wist dat Wright niet Satoshi was en hij sommeerde Wright via Twitter, onder dreiging van delisting van BSV van Binance, niet meer te claimen dat hij Satoshi was. Je ziet de Tweet hieronder.

Wright liet zich hier weinig aan gelegen liggen en niet veel later was de delisting van Bitcoin SV officieel aangekondigd. De gevolgen voor de munt lieten zich raden. De Bitcoin SV (BSV) zakte uit de top 10 van meest invloedrijke Altcoins en verloor tientallen procenten.

Los van de vraag wie er gelijk heeft in deze discussie is het zeer gevaarlijk als een invloedrijk persoon de macht heeft om op persoonlijke titel de koers van een munt of zelfs de hele markt te beïnvloeden wanneer iemand een mening ventileert die hem niet aanstaat. Stel voor dat hij ruzie krijgt met het ontwikkelteam van Bitcoin. Lopen we dan het risico dat Bitcoin moeilijk verhandelbaar wordt?

Het vervelende probleem is dat er 2 schadelijke gevolgen voortvloeien uit deze handeling.

Bitcoin copycats en followers

In diverse Tweets roept de CEO van Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, op hem te volgen. Inmiddels zijn er inderdaad steeds meer partijen die aan die oproep gehoor geven. Opvallend is dat zij zich vóór de oproep van de Binance-CEO niet (nadrukkelijk) hebben geroerd over de kwestie Wright/Satoshi of Bitcoin SV.

Satoshi Nakamoto bedreigd

Als tweede gevolg wordt Satoshi Nakamoto nu rechtstreeks bedreigd. John McAfee werpt zich nu namelijk op als ‘hoeder’ van de Bitcoin-gemeenschap. Hij stelt dat hij weet wie Satoshi Nakamoto is. Dit heeft hij naar eigen zeggen achterhaald door social engineering. Ook vindt hij klaarblijkelijk dat het schadelijk is voor de markt als de identiteit van Nakamoto nog langer verborgen blijft. Hij dreigt nu de identiteit van Nakamoto te onthullen als Nakamoto dat niet zelf doet in de komende dagen. Ook die onthullingen verlopen via een Twitter bom. (tekst loopt door na de tweets).

Nog los van de vraag of de beweringen dat hij weet wie Satoshi is en dat het schadelijk is als zijn identiteit verborgen zou blijven inhoudelijk correct zijn is een dergelijk precedent bijzonder gevaarlijk. Allereerst omdat deze handelswijze volledig ingaat tegen de anonimiteit die Satoshi zelf als kernwaarde heeft gedefinieerd. Daarnaast zorgt het gebrek aan regelgeving en decentralisatie ervoor dat dergelijke pressiemiddelen ongestraft ingezet kunnen worden. Immers, als Satoshi naar de rechter gaat om hier een stokje voor te steken moet hij zijn identiteit ook bekend maken.

Conclusie over de Bitcoin op dit moment

Naar mijn idee tonen bovenstaande gebeurtenissen, die allemaal in een maand tijd hebben plaats gevonden 3 dingen aan:

  • De manier waarop nu met de Bitcoin en andere cryptomunten wordt ingegaan druist in tegen alle beginselen waarom de Bitcoin destijds is opgezet;
  • De markt is op dit moment zeker niet serieus, stabiel en autonoom genoeg om als rationele (grote) belegger in te stappen of de handelsruimte door middel van vergunningen (bijvoorbeeld voor ETF’s) op te trekken;
  • De koers van de Bitcoin wordt niet bepaald door objectief meetbare marktontwikkelingen en statische feiten, maar door individuele partijen met diepe zakken en onbekend eigen belang. Datzelfde geldt voor trend- en koersontwikkelingen. Deze lijken momenteel veel meer ingegeven door de wet van de sterkste, of zoals je kunt zeggen ‘wie het hardste schreeuwt die wint’ dan door objectieve toegevoegde waardeontwikkeling en financiële ratio’s.

Hoe nu verder met de Bitcoin?

Hoe het verder zal gaan met de Bitcoin zal de tijd leren. Inmiddels is de achterliggende Blockchain-technologie een blijvende. Daarmee zal er ook behoefte zijn aan een validatie- en transactiesysteem. De waarde van cryptomunten voor het economisch verkeer of het bestaansrecht lijkt daarmee vrij zeker. Minder zeker is of die rol zal worden vervuld door de Bitcoin. Er zijn vele andere cryptomunten met eigen Blockchain die meer te bieden hebben.

Uiteraard gaat CryptoClan gewoon door met het bieden van die content die jullie willen. Sterker nog, we willen meer op de lezers toegespitst gaan werken. Hierover zeer binnenkort meer. Voor nu volstaan we met de uitnodiging om te reageren. Wat vinden jullie van mijn opinie? Zijn jullie het eens of hebben jullie een hele andere visie? Laat het gerust weten in de comments hieronder. Daarnaast bieden we geïnteresseerde lezers nog meer ruimte. Vanaf nu gaan we gastbijdragen leveren.

Gastbijdrage CryptoClan

Heb jij een sterke mening over ‘crypto’ of de Bitcoin? Heb jij spannende analyses, tips of wil je jouw visie toetsen? Wil je liever jouw crypto-ervaring delen? Dan hebben wij goed nieuws. Vanaf nu bieden we namelijk de mogelijkheid om een gastblog te schrijven.

Je kunt je hiervoor aanmelden als jouw verhaal gerelateerd is aan ‘crypto’, blockchain of aanverwante branches. Jouw column mag zo’n 500 tot 600 woorden bedragen. Als je interesse hebt vraag ik je om hiervoor contact met ons op te nemen.

Voor zowel de reacties als de gastbijdragen geldt dat wij vrijheid van meningsuiting belangrijk vinden. Daarom proberen we zo weinig mogelijk regels te stellen aan een gastblog. De enige spelregels die we hebben is dat we fatsoenlijk met elkaar omgaan, bijdragen feitelijk moeten zijn en niet commercieel zijn (daar hebben we andere mogelijkheden voor, waarvoor je ook contact met ons kunt opnemen). Verder zullen we indien nodig de tekst qua opmaak in lijn met de rest van onze site maken en geef je ons met het indienen van jouw reactie(s) en/of bijdrage(n) toestemming voor kosteloze plaatsing.

Uiteraard zal ik zelf op de reacties reageren als daartoe aanleiding is en geef ik mijn mening graag voor een betere.

Met vriendelijke groet,

Robert

Hoofdredacteur CryptoClan

🚀 Bullrun alert

Ontvang gratis 10,- CASH in jouw account door nu te registreren.